Priser på vårmøtet

/
Vårmøtet 2024 Vårmøtet 2024 avholdes i Trondheim…

Deadline for innsendelse av abstract til ESVS annual meeting 8. april

/
ESVS Annual Meeting Abstract Submissions The deadline for abstracts…

Er du den neste generalsekretæren i ESVS?

/
Secretary General (2025 – 2030) Do you have what it…

Høstmøtet 2023

/
Kjære kollegaer, På vegne av styret i Norsk Karkirurgisk…

Vårmøtet 2023