Kurs i endovaskulær teknikk

Kurs i endovaskulær teknikk med simulator ved St Olavs hospital

Vi ønsker å minne om det årlige kurset i Endovaskulær teknikk med simulatortrening ved St Olavs hospital arrangeres 31.03.20 – 01.04.20. Kurset går over to dager og har 13 tellende kurstimer. Det dekker læringsmål for spesialistutdanning i Karkirurgi (tidligere Obligatorisk kurs). Årets kurs ved Vintermøtet er mindre omfattende og vil ikke dekke alle læringsmål.

Vi har fortsatt ledige plasser og påmelding kan gjøres via mail; regut.hmn@stolav.no

For mer informasjon se følgende link:

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/endovaskuler-kirurgi-med-simulatortrening-var-2020-2020-03-31

Mvh Henriette Fagertun, kursansvarlig.

Karkirurgisk avdeling St Olavs hospital