Virituelt vårmøte 2021

Styret i Norsk Karkirurgisk Forening arrangerer i juni et virtuelt vårmøte for faglig påfyll fredag 11. juni. Mer info om påmelding og program kommer. I fraværet av fysisk kontakt over det siste året har alle karkirurgiske avdelinger i Norge blitt bedt om å sende inn en videopresentasjon av avdelingen med dens styrker og særpreg. Vi håper på stort oppmøte og gleder oss til å se dere alle igjen!

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus disputerte for PhD-graden med emnet “Epidemiology, risk assessment and outcomes in ruptured abdominal aortic aneurysms” 06.06.19. PhD-graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, disputasen ble avholdt i Stavanger.

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

DISPUTAS PH.D.-GRADEN

Andreas Reite

Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Morten Vetrhus
Medveileder: Professor II Kjetil Søreide

Disputas: Torsdag 6. juni 2019 kl. 12.15
Sted: Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Epidemiology, Risk Assessment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms”

1. opponent: Professor II Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Håkan Roos, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Gustav Pedersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Elisabeth Farbu.

Abdominalt aorta aneurisme (AAA) er en sykdom der hovedpulsåren over tid utvides og tilslutt kan sprekke med påfølgende livstruende blødning (rumpert Abdominalt Aorta Aneurisme, rAAA). rAAA har høyere dødelighet enn de fleste andre akutt kirurgiske tilstander med en anslått total dødelighet rundt 80%. Dødelighet i forbindelse med operasjon er anslått til 30-50%, og flere pasienter dør før de kommer til sykehus. Forekomsten er økende med alder og det er stor variasjon i fysiologisk tilstand hos pasientene som kommer til sykehus med rAAA. Det kan være klinisk utfordrende å avgjøre hvem som er tjent med operativ behandling. Det er derfor utviklet flere scoring systemer for å anslå risiko for død basert på målbare fysiologiske parametere ved innkomst til sykehus for å hjelpe denne kliniske beslutnings prosessen.

I en retrospektiv populasjons basert kohort studie ved Stavanger Universitetssykehus over en 15 års tidsperiode (2000-2014) har Reite sett på forekomst, dødelighet og trender over tid ved rAAA. Nytteverdi er undersøkt for 4 scorings systemer for rAAA. Karakteristikk er kartlagt for pasienter som ikke blir operert og til slutt er langtidsoverlevelse, senkomplikasjoner og behov for reoperasjoner kartlagt for pasienter operert for rAAA.

Hovedfunnene i avhandlingen er en forekomst av rAAA hos de eldre enn 30 år på 11/100.000 per år i regionen. Total dødelighet var 68%, og dødelighet i forbindelse med operasjon var 51%. Ingen av scoringssystemene som ble undersøkt viste seg adekvat i klinisk beslutningstaking. Pasienter som overlever de første 30 dagene etter operasjon har tilnærmet lik forventet overlevelse som den generelle befolkingen.

 

Norsk karkirurgi i utlandet

Linn Nyrønning hadde en presentasjon på Charing Cross nå i April. Tittelen på presentasjonen var: “Symptoms of depression and risk of abdominal aortic aneurysms. A population-based prospective study in Norway, A HUNT study”. Vi i NKKF er stolte over at Norge er presentert internajonalt og gratulerer Linn med flott innsats.

Presentasjon på Charing Cross 2019