Spesialitetskomitéen i karkirurgi:

Frode Aasgaard – leder, representerer Helse Midt
Antonio Rosales, representerer Helse Sør-Øst
Henrik Halvorsen, representerer Helse Vest
Ramez Bahar, representerer Helse Nord

NORKAR:
Representant i NKKFs styre er Linn Åldstedt Nyrønning (St Olavs hospital HF)

UEMS:
Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus HF) og Øystein Hovi Rognerud (Oslo universitetssykehus HF / Sykehuset i Vestfold HF)

ESVS:
Beate Rikken Lindberg (Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet)

EVST:
Begrós Jóhannesdóttir (Haukeland universitetssjukehus HF)

Valgkomité:
Erik M. Pettersen (Sørlandet Sykehus HF)
Arne Seternæs (St Olavs Hospital)
Shakil Aslam (Sykehuset Østfold HF)

Forskningsutvalget:

Morten Vetrhus (Stavanger universitetssykehus – Leder)

Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus)
Antonio Rosales (Oslo universitetssykehus Aker)
Knut E. Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)
Egil Gleditsch (Haukeland Universitetssykehus)
Arne Seternes (St Olavs Hospital)
Jonny Hisdal (Oslo Universitetssykehus Aker – vitenskapelig medlem som representerer annet fagfelt)
Anne Krog (Sykehuset Østfold HF – representant fra ikke-universitetsklinikk)