Behandling av trange halspulsårer

Alle pasienter som har åreforkalkning i halspulsåren oppfordres til å slutte og røyke. I tillegg bør de få koagulasjonshemmende (“blodfortynnende”) og kolesterolsenkende medisiner.

Operasjon tilbys pasienter med åreforkalkning i halspulsåren hvor innsnevringen er mer enn 70% og som samtidig har hatt symptomer som forbigående blindhet eller lammelse i arm eller ben. Den kirurgiske behandling består i å åpne blodåren på langs og skrelle ut det trange partiet. Deretter sys blodåren igjen.

Hos enkelte pasienter kan man tilby en utblokking av det trange partiet i halspulsåren med innsetting av en innvendig armering for å holde blodåren åpen.