Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et alternativ og basert på restriksjoner som gjelder er det ikke mulig å gjennomføre et fysisk oppmøte.
Derfor arrangerer vi NKKFs vårmøte 2021. Hele møtet er nettbasert.

Program for NKKFs Vårmøte 2021

Tidspunkt: Fredag 11.juni 2021, klokken 10.00-15.00

10.00 – 10.45 Velkomst med videopresentasjon fra avdelinger rundt om i landet.

10.45 – 11.00 Presentasjon av fagråd i karkirurgi for Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord
Helse Sør-Øst ved Torbjørn Bakken
Helse Vest ved Beate Viddal
Helse Midt ved Frode Aasgaard
Helse Nord ved Rolf Busund (for Ramez Bahar)

11.00 – 11.15 Frie foredrag. Moderatorer: Øystein Hovi Rognerud og Shakil Aslam.
Simen Berge: Gastroscopy assisted laser Doppler flowmetry and visible light spectroscopy in patients with chronic mesenteric ischemia

Erney Mattsson: Kan en “boost” av NO hjelpe klaudikanter?

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.00 Faglig presentasjon i samarbeid med Bayer
“Benefits of dual anti-thrombotic pathway inhibition in patients with peripheral arterial disease – relevans for karkirurger!”
Professor Henrik Sillesen, MD, DMScD

12.00 – 12.30 Frie foredrag. Moderatorer: Shakil Aslam og Tord Skaaraas.
Biljana Skrbic: Trombendarterektomi i lyske v/Sykehuset i Vestfold – 5 års gjennomgang

Konstantin Naletov: Resultater av femorofemoral crossover-bypass ved Sørlandet sykehus Kristiansand i et 11 års materiale

Torbjørn Bakken: Retrospektiv gjennomgang av 3 år åpen aortakirurgi Sykehuset i Vestfold, 2017 til og med 2019

Torbjørn Bakken: 11 cm voksende okkludert aortaaneurisme hos pasient bundet til rullestol

12.30 – 13.00 Lunsjpause

13.00-13.30 Frie foredrag. Moderatorer: Linn Å. Nyrønning og Øystein Hovi Rognerud.

Magne Torsteinsen: Lyme sykdom i akutt aortadrakt

Michael Johansson: Sjelden komplikasjon. Brachialisaneurisme sannsynlig årsaket av militær tourniquet

Martin Altreuther: Midt-Norges største pseudoaneurisme

Espen Schjerven: Kjempeaneurismer bilateralt i poplitea – case-rapport

13.30 – 14.00 Faglig presentasjon i samarbeid med Gore Medical
13.30-13.45
Preservation matters: The importance of hypogastric artery preservation
Dr. Bjørn Håvard Wold
13.45 – 14.00
Clinical experiences of GORE® VIABAHN® Balloon Expandable in complex aortoiliac applications
Dr. Jacob Budtz-Lilly

14.00 – 14.10 Pause

14.10 – 14.30 NKKFs forskningsutvalg ved Erney Mattsson og Jarlis Wesche

14.30 – 15.00 NORKAR ved Martin Altreuther

15.00 Avslutning

Regler for frie foredrag

Frie foredrag kan presenteres direkte eller leveres som innspilt video (f.eks. innspilt Powerpoint-foredrag med lyd).

Teknisk informasjon

Gjennomføringen vil være på Zoom. Alle medlemmene i NKKF har fått egen epost med påloggingsinformasjon.

Click here to add your own text