Vårmøtet 2024

Vårmøtet 2024 vil arrangeres på Scandic Nidelven fra 28. til 30. mai 2024 i Trondheim. Karkirurgisk vårmøte er en årlig fagkonferanse arrangert av NKKF som er åpen for alle med interesse for karkirurgi og intervensjonsradiologi. Informasjon om program, priser og frist for påmelding og innsending av abstract kommer tidlig 2024.