Høstmøtet 2023

Kjære kollegaer,

På vegne av styret i Norsk Karkirurgisk forening vil vi ønske dere alle velkommen til karkirurgisk høstmøte 2023 fra tirsdag 24.10.23 til torsdag 26.10.23.

Tirsdag arrangerer OUS Ullevål et tverrfaglig symposium om akutt og kronisk mesenteriell iskemi med mål om å bedre utredning, behandling og oppfølgning av denne kompliserte pasientgruppen. Det vil være innlegg fra flere forskjellige spesialiteter, så vel som andre profesjoner og internasjonale foredragsholdere. Se programmet for flere detaljer.

NKKF og NORKARs symposie vedrørende reduksjon av 30 dagers mortalitet etter operasjon for intakt AAA holdes på onsdag, og på torsdag blir det symposium om reduksjon av 30 dagers mortalitet etter carotis endarterektomi, innlegg fra forskningsutvsalget og spesialistkommiteen, før det hele rundes av med generalforsamling i NKKF.

Påmelding skjer på høstmøtets hjemmesider.

Vel møtt!

Frist for levering av abstrakt til sesjon for frie foredrag er utløpt.

Program

Middag

Tradisjonen tro vil det være felles middag onsdag kl 20.30, i år på Restaurant Eik. Påmelding til middagen er stengt.

Ønsker du å være sponsor på høstmøtets karkirurgiske fellesmiddag? Ta kontakt via nkkf.no@gmail.com for informasjon.