Medlemsskap i NKKF

NKKF er en fagmedisinsk forening (FMF) i Legeforeningen (Dnlf), og er representert i ESVS (European Society for Vascular Surgery). Vedtekter for medlemskap, utdrag av Legforeningens lover § 3-3-3:

  • Kontingenter faktureres sentralt fra Dnlf.
  • Medlemmer av Legeforeningen som har godkjenning som spesialist i en eller flere godkjente medisinske spesialiteter (hoved- og/eller grenspesialiteter) tilmeldes en fagmedisinsk forening. Medlemmer med godkjenning i grenspesialitet(er) tilmeldes både fagmedisinsk forening for hovedspesialitet og til fagmedisinsk forening for den grenspesialitet som er mest relevant i forhold til vedkommendes arbeid. Medlemmer med flere hovedspesialiteter velger hvilken fagmedisinsk forening for hovedspesialitet de skal tilhøre. Medlemmer som er spesialist i ett eller flere fagområder, men som er under spesialisering i et nytt fagområde, kan velge fagmedisinsk forening for dette fagområde som fagmedisinsk forening. Spesialister i generell kirurgi eller indremedisin som ikke er grenspesialister kan også tilmeldes NKKF.
  • Medlemmer som ikke er spesialist står fritt til uten særskilt kostnad å tilmelde seg NKKF. Dette gjøres ved så sende mail til medlem@legeforeningen.no.
  • Medlemmer, som uten å være spesialist, arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, kan tilmelde seg både NKF og NKKF.
  • Mot fastsatt kontingent, for tiden kr. 300,- kan også medlemmer av Legeforeningen, som ønsker medlemskap i annen fagmedisinsk forening enn den/de som primært følger av plikten/retten til faglig medlemskap, opptas som assosiert medlem. Det samme gjelder personer med faglig tilhørighet til foreningens fagområde, men som har annen, (evt. ikke-medisinsk) utdanningsbakgrunn, eks. radiologer og fysiologer.
  • Leger som velger å ikke være medlem i Legeforeningen, kan ikke bli assosierte medlemmer i fagmedisinsk forening.