Åreforkalkning i hovedpulsåren, bekkenpulsårene og årene i beina

Sykdom i disse delene av åretreet gir smerter i muskulaturen ved gange på grunn av for dårlig blodtilførsel.

SYMPTOMER OG TEGN
• Det vanligste symptomet på sviktende blodtilførsel i beina er behov for hvile etter kortere eller lengre gangavstand.
Sykdommen kalles derfor ofte ”vindustittersykdom” eller røykebein.
Smertene sitter
– i hofte og lår ved sykdom i hovedpulsåren eller bekkenpulsårene
– i leggene ved sykdom i pulsårene i beinet
• menn kan oppleve potensproblemer
• smerter eller tap av følelsen i legger eller føtter og tær om natten kan være et tegn på avansert sykdom
• sårdannelse på føtter eller tær er ofte et alvorlig tegn på for dårlig blodtilførsel

UTREDNING
• Enklest og viktigst i første omgang er å undersøke puls i lyske, knehaser og på føtter
• Legen kan vanligvis også måle blodtrykket i anklene
• Dersom undersøkelse hos en spesialist i karkirurgi bekrefter mistanken om behandlingstrengende sykdom, vil en kontrastundersøkelse av årene være nødvendig for å vurdere hva som eventuelt kan gjøres for å bedre blodgjennomstrømningen

BEHANDLING

Selv om det påvises åreforkalkning og redusert blodtilførsel i beina vil alvorlighetsgraden av symptomene og hvilken betydning disse har for den enkelte være avgjørende for om det skal behandles.
• Mange kan hjelpes uten operasjon
– Viktigst er å slutte å røyke
– Daglige spaserturer vil kunne bedre situasjonen.
Selv om det gjør vondt, er det ikke farlig!
– Endring av kosthold, vektreduksjon og bedret diabeteskontroll vil være viktig for noen
– Medisiner finnes for å behandle den generelle tendensen til åreforkalkning, men det finnes ikke medisin som     påvirker gangsmertene
• Dersom man ikke oppnår tilstrekkelig bedring ved tiltakene ovenfor, kan det være behov for operasjon eller såkalt kateterbehandling
• Mange kan hjelpes med kateterbehandling med
– oppløsning eller utsuging av propp
– utblokking eller stenting av forkalkning eller fortetning
• Noen trenger åpen operasjon med
– utskrelling av forkalkningen
– eller anleggelse av bypass med kunstig proteseeller egen åre
• Alle skal tilrås blodfortynnende og kolesterolsenkende medisin dersom det tolereres