Gjeldende vedtekter for NKKF, vedtatt på Årsmøtet 2018