Årsrapporter fra NKKF:

Årsrapport for Norsk Karkirurgisk Forening utarbeides av leder for inneværende år og presenteres hvert år på Årsmøtet. Siden årsmøtet foregår sent på året presenteres også pågående aktivitet for det inneværende året i årsrapporten.

Årsrapport NKKF 2018 (pdf)

Årsrapport NKKF 2019 (pdf)

Årsrapport NKKF 2020-2021 (pdf)

Årsrapport NKKF 2022-2023 (pdf)

Årsrapporter for NKKFs forskningsutvalg:

Årsrapport Forskningsutvalget 2019-2020 (pdf)