Styret i NKKF

Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.24 – 31.12.25

Magne Torsteinsen (leder)
St Olavs Hospital HF

Linn Åldstedt Nyrønning (nestleder)
St Olavs hospital HF

Benedikte Skaug Hansen (sekretær)
Sykehuset i Vestfold HF

Aleksander Lott (økonomiansvarlig)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helle Naverstad (styremedlem)
Haukeland Universitetssykehus HF

Simen Sæther (FUNK-representant)
Drammen Sykehus

Thore Borgenvik (nettansvarlig)
Sykehuset Østfold HF

Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.22 – 31.12.23

Shakil Aslam (leder)
Sykehuset Østfold HF

Magne Torsteinsen (nestleder)
St Olavs Hospital HF

Linn Åldstedt Nyrønning (sekretær)
St Olavs hospital HF

Andreas Engen (økonomiansvarlig)
Haukeland Universitetssykehus HF

Simen Sæther (FUNK-representant)
Drammen Sykehus

Thore Borgenvik (nettansvarlig)
Sykehuset Østfold HF

Tord Skaaraas (styremedlem)
Sykehuset Østfold HF

Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.20 – 31.12.21

Øystein Hovi Rognerud (leder)
Oslo universitetssykehus HF / Sykehuset i Vestfold HF

Tord Skaaraas (nestleder)
Oslo universitetssykehus HF

Karin Solli (sekretær)
Haukeland universitetssjukehus HF

Shakil Aslam (økonomiansvarlig)
Sykehuset i Østfold HF

Linn Å. Nyrønning (styremedlem og FUNK-representant)
St Olavs hospital HF

Toril Rabben (styremedlem)
Oslo universitetssykehus HF

Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.18 – 31.12.19

Øystein Hovi Rognerud (leder)
Oslo universitetssykehus HF / Sykehuset i Vestfold HF

Øyvind Skoe (nestleder/sekretær)
Vestre Viken HF

Shakil Aslam (økonomiansvarlig)
Sykehuset i Østfold HF

Synnøve Seljeskog (nettansvarlig)
Akershus universitetssykehus HF

Karin Solli (styremedlem og FUNK-representant)
Haukeland universitetssjukehus HF

Einar Andrè  Brevik (styremedlem)
Sykehuset Innlandet HF

Toril Rabben (styremedlem)
Oslo universitetssykehus HF