Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.22 – 31.12.23

Shakil Aslam (leder)
Sykehuset Østfold HF

Magne Torsteinsen (nestleder)
St Olavs Hospital HF

Linn Åldstedt Nyrønning (sekretær)
St Olavs hospital HF

Andreas Engen (økonomiansvarlig)
Haukeland Universitetssykehus HF

Simen Sæther (FUNK-representant)
Drammen Sykehus

Thore Borgenvik (nettansvarlig)
Sykehuset Østfold HF

Tord Skaaraas (styremedlem)
Sykehuset Østfold HF

Kontakt oss