Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.20 – 31.12.21

Øystein Hovi Rognerud (leder)
Oslo universitetssykehus HF / Sykehuset i Vestfold HF

Tord Skaaraas (nestleder)
Oslo universitetssykehus HF

Karin Solli (sekretær)
Haukeland universitetssjukehus HF

Shakil Aslam (økonomiansvarlig)
Sykehuset i Østfold HF

Linn Å. Nyrønning (styremedlem og FUNK-representant)
St Olavs hospital HF

Toril Rabben (styremedlem)
Oslo universitetssykehus HF

Kontakt oss

4 + 0 = ?