Norsk Karkirurgisk Forenings (NKKF) styre for perioden 01.01.24 – 31.12.25

Magne Torsteinsen (leder)
St Olavs Hospital HF

Linn Åldstedt Nyrønning (nestleder)
St Olavs hospital HF

Benedikte Skaug Hansen (sekretær)
Sykehuset i Vestfold HF

Aleksander Lott (økonomiansvarlig)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helle Naverstad (styremedlem)
Haukeland Universitetssykehus HF

Simen Sæther (FUNK-representant)
Drammen Sykehus

Thore Borgenvik (nettansvarlig)
Sykehuset Østfold HF

Kontakt oss