Vårmøtet 2022

Vårmøtet 2022 avholdes i Bergen fra 9. til 11. juni på Clarion Hotel Bergen. Det faglige programmet er utarbeidet av karkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, og har fått tittelen «Endovaskulær behandling – tips og triks».

Programmet starter kl. 10.00 på torsdag og avsluttes i løpet av lørdag ettermiddag. Middag på torsdag blir på hotellet, og festmiddag planlegges fredag på Cornelius sjømatrestaurant.

Vel møtt!

Priser:
– Overnatting enkeltrom 1530,-
– Overnatting dobbeltrom 1730,-

Frist for påmelding er utløpt. Det er fremdeles mulig å melde seg på det faglige opplegget, men du må da selv kontakte hotellet for å booke evt. overnatting.

Frist for levering av abstrakt til sesjon for frie foredrag er utløpt.

Program

Torsdag 09.06.22

Sesjon 1: Frie foredrag

09:30 – 10:00

10:00 – 10:05

10:05 – 10:15
..

10:15 – 10:25
.

10:25 – 10:35

10:35 – 10:45
.

10:55 – 11:05
.

11:05 – 11:20

Kaffe ved utstillere

Velkomst ved NKKF og Stavanger Universitetssykehus

Kompikasjon etter TAVI-prosedyre – en kasuistikk
.

Iliacaaneurisme grunnet clostridium septicum og colon
cancer

Hybride operasjoner ved Drammen Sykehus 2019 – 2021

Hostile groin – en kasuistikk
.

EVAR for rAAA – 2 kasuistikker
.

Kasuistikker med en sjelden diagnose

Pause / Utstillere

.

.

Bergros
Johannesdottir

Celine Sørlie
.

Karsten Myhre

Michael
Johansen

Martin
Altreuther

Steinar Guvåg

Sesjon 2: NKKFs symposium – Internasjonal foredragsholder Jacob Budzt-Lilly

11:20 – 12:00
.
.
.

1200 – 1300

13:00 – 13:45
.

13:45 – 14:00

14:00 – 14:45
.

.

.

.

.

.

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14:45 – 15:00

Aortic dissection – current status on diagnosis, treatment
and follow-up
.
.

Lunsj

Scandinavian trial of uncomplicated aortic dissection
therapy (SUNDAY)

Pause / Utstillere

B-dissections in Norway – current state of affairs and
future prospects

1: Presentation of national survey

2: Panel discussion:

Jacob Budz-Lilly
.
.

Frode Mandstad-Hulaas
.
.

Arne Seternes
.
.

Beate Lindberg
.
.

Henrik Halvorsen
.
.

Knut E. Kjørstad
.
.

Øystein Rognerud
.
.

Pause / Utstillere

Frode
Mandstad-
Hulaas og Arne
Sæternes

.

Jacob Budzt-
Lilly

.

.

.

.
.

Aarhus
University
Hospital

St. Olavs
University
Hospital

St. Olavs
University
Hospital

Oslo University
Hospital,
Rikshospitalet

Haukeland
University
Hospital

Tromsø
University
Hospital

Oslo University
Hospital,
Ullevål

Sesjon 3: Frie foredrag og NORKAR

15:00 – 15:10
.

15:10 – 15:20
.

15:20 – 15:30
.

15:30 – 15:40
.

15:40 – 16:00

16:00 – 17:00

.

20:00 – 22:00

Altura stentgraft – pasientkasuistikk med demonstrasjon
av konseptet

Early identification of chronic mesenteric ischemia with
endoscopic duplex ultrasound

20-year outcomes after carotid bypass surgery for
endovascular thoracoabdominal aortic aneurysm repair

Pelvic Congestion
.

Pause

Norkar

.

Middag

Torbjørn
Bakken

Nathkai Safi
.

Matthew
Spreadbury

Øystein
Rognerud

Fredag 10.06.22

Sesjon 4

08:30 – 09:00

09:00 – 09:20
.

09:20 – 09:40

09:40 – 10:00

10:00 – 10:20
.

10:20 – 10:40
.

10:40 – 10:50

10:50 – 11:10

11:10 – 11:30
.

11:30 – 11:50

11:50 – 12:00

12:00 – 13:00

Kaffe ved utstillere

f-/bEVAR – Nyheter / utvikling. Hvem bør gjøre hva?
.

Nellix – erfaringer fra Ahus

Pause / Utstillere

EVAR eller åpen operasjon?
.

Organisering av endovaskulær behandling i Australia
.

Diskusjon

Pause / Utstillere

Diagnosis and treatment of complications after EVAR
.

Protokoll for rAAA

Diskusjon

Lunsj

.

Henrik
Halvorsen

Jarlis Wesche

.

Torbjørn
Bakken

Mads
Helgeland

.

.

Richard
McWilliams

Andreas Reite

Sesjon 5

13:00 – 13:30

13:30 – 13:50
.

13:50 – 14:00

14:20 – 14:40

14:45 – 15:00

15:00 – 16:00

.

.

.

.

.

1900

Bygge opp en endovaskulær tjeneste – tips og triks

Vena ovarica og pelvic congestion – hvem skal behandles?
.

Diskusjon

Pause / Utstillere

Karpodden

Forskningsutvalget

-Videre arbeid

-Fremtidige studier – forenkle prosess?

-ABANDIA

-Fem pluss

.

Middag

Bjørn H.B. Wold

Helle
Naterstad

LØRDAG 11.06.21

Sesjon 6

08:45 – 09:00

09:00 – 09:20
.

09:20 – 09:40
.

09:40 – 10:00

10:00 – 10:20
.

10:20 – 10:30

10:30 – 10:40

10:40 – 11:00

Kaffe ved utstillere

Bekkenstenting
.

Hybrid prosedyre –  lyske/bekken
.

Pause / Utstillere

Endovascular treatment of mesenteric ischemia
.

Komplikasjoner etter EVAR

Diskusjon

Pause

.

Magne
Torsteinsen

Jørgen B.
Vennesland

.

Richard
McWilliams

Håkan Roos

Sesjon 7

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

12:00 – 12:10

.

12:10 – 13:10

Erfaringer med karkirurger og endovaskulær teknikk

Oppfølging etter EVAR

Paving, cracking and stenting of CFA

Diskusjon

.

Lunsj og vel hjem

Martin Malina

Håkan Roos

Martin Malina

Sponsorer

Sponsor