Vintermøtet 2019

Husk å melde deg på Vintermøte-kurset “Kontroverser i karkirurgi”:

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/2/33436/

Foreløpig program Vintermøtet 2019

Onsdag 13 mars – Torsdag 14 mars før lunsj:

Reoperasjoner i karkirurgi (se eget program her).

Torsdag 14 mars:

1530-1730:                             Sesjon 1

NKKF Symposium: Hvordan oppfyller vi kravene til intervensjon i de nye spesialistreglene? Og hvordan skal samarbeidet mellom intervensjonsradiologer og karkirurger se ut fremover?

Henrik Halvorsen, HUS:                                 Hva er kravene til intervensjonradiologi i de nye spesialitetskravene?

Einar Brevik, Sykehuset Innlandet:                Erfaringer fra Hamar Sykehus

Karsten Myhre, Vestre Viken:                        Erfaringer fra Drammen Sykehus

Diskusjon

1800                                        Middag (buffet)

1900                                        Bowlingaften

Fredag 15 mars

0800-1200:                              Sesjon 2

Norkar + Kontroverser varicebehandling + frie foredrag

0800-0945                               Norkar

0800-0810                               Velkommen – presentasjon av utstillere

0810-0850                               Norkar

0850-0905                               Pause (besøk utstillere)

0905-0945                               Norkar

0945-1045                              Kontroverser varicebehandling

0945-1000                               Varicer: Symptomatiske C2 varicer – skal de behandles offentlig?

1000-1015                               Det er ikke lenger noen plass for åpen varicekirurgi

1015-1030                               Diskusjon

1030-1045                               Pause (besøk utstillere)

1045-1130                              Frie foredrag

1130-1530:                              Lunsj

1530-1800:                              Sesjon 3

Kontroverser AAA + Forskningsutvalget

 

1500-1725                               Kontroverser AAA

1500-1520                               Pas > 80 år har dårlig overlevelse og bør ikke opereres

1520-1540                               Tvert imot – ingen grense og pas > 90 år kan også behandles

1540-1600                               Alle sykehus som gjør aortakirurgi må også gjøre EVAR

1600-1615                               Pause (besøk utstillere)

1615-1635                               Åpen operasjon for AAA bør sentraliseres

1635-1650                               Diskusjon

1705-1725                               Pause (besøk utstillere)

1725-1800                               Forskningsutvalget

1725-1745                               ABANDIA

1745-1800                               Forskningsutvalget

1900+                                      Middag (Buffet)

Lørdag 16 mars

0900-1200:                              Sesjon 4

Kontroverser okklusjonsballong i aorta + frie foredrag

0900-1115:                              Traumer og rAAA:Okklusjonsballong i aorta/bekkenkar (REBOA) kan redde liv

0900-0930:                              Okklusjonsballong i aorta (REBOA) – hvordan? (Tal Hörer, Örebro)

0930-1000:                              REBOA – er det i det hele tatt aktuelt?

1000-1015:                              Pause (besøk utstillere)

1015-1040:                              REBOA – hvem skal gjøre det og når?

1040-1055:                              Spørsmål og diskusjon

1055-1110:                              Pause (besøk utstillere)

 

1110-1145                               Frie foredrag

1145-1530:                             Lunsj

1530-1800:                              Sesjon 5

Kontroverser i behandling av carotisstenoser

1530-1550                               Introduksjon, presentasjon av utstillere

1550-1610                               Har operasjonsmetode/teknikk noe å si?

1610-1630                               Ingen asymptomatiske carotisstenoser skal behandles!

1630-1650                               Pause (besøk utstillere

1650-1710                              Hvordan finne asymptomatiske som tjener på operasjon?

1710-1730                              Hva er indikasjonene for carotisstent? Finnes de?

1730-1745                               Diskusjon

1900+ Festmiddag