Aneurismer

Aneurismer – Utposning på blodårer

Hva er et aneurisme?

Et aneurisme er en utposning på en pulsåre. Selv om slike utposninger kan affisere de fleste pulsårer i kroppen, er de vanligst i hovedpulsåren (aorta). Vi skal her omtale aortaaneurismer som omfatter hovedpulsåren i magen, som vist i figuren.

Diagnose og symptomer

De fleste pasienter har ingen symptomer eller plager fra et slikt aneurisme. Enkelte kan ha mage eller ryggsmerter. Utposningene oppdages ofte ved en tilfeldighet som for eksempel ved en røntgenundersøkelse for andre tilstander.

Risikofaktorer

Det er flere faktorer som virker sammen før det utvikler seg enutposning på hovedpulsåren. De vanligste årsakene er åreforkalkning, røyking, høyt blodtrykk og arvelige faktorer. I tillegg kan aneurismet dannes etter infeksjoner, ved sjeldne bindevevssykdommer eller som en komplikasjon til en annen sykdom, for eksempel aortadisseksjon. Til sammen fører slike faktorer til at åreveggen i hovedpulsåren svekkes og gir etter. Slik oppstår det en lokal utposning. Tilstanden er hyppigere hos menn enn hos kvinner og forekomsten øker med alderen. De fleste pasientene er over 60 år. Risikoen ved et aortaaneurisme er at det kan vokse så vidt mye at det til slutt sprekker. Dette er en livstruende tilstand.

Utredning

I noen grad går det an å kjenne et aneurisme ved vanlig klinisk undersøke av magen, men dette kan være vanskelig, særlig hos fyldige personer. En enkel undersøkelse er å gjøre ultralydundersøkelse av hovedpulsåren, som vist i figuren under. Da kan en også måle diameteren i åren og avgjøre om det foreligger et aneurisme. Hvis det på bakgrunn av en slik undersøkelse blir fastlagt at det foreligger et større aneurisme, kan det være aktuelt å gå videre med en CT-undersøkelse. Dette gir detaljerte opplysninger om aneurismet og pulsåresystemet for øvrig.

Aortaaneurisme – ultralydbilde

Aortaaneurisme – CT-bilde

For å lese om behandling, klikk HER…