Vårmøtet 2023

Vårmøtet 2023 avholdes i Sandefjord fra 23. til 25. mai på Scandic Park Sandefjord. Det faglige programmet er utarbeidet av karkirurgisk avdeling ved Tønsberg Sykehus, og vil publiseres så snart alle detaljer er på plass.

Karkirurgisk vårmøte er en årlig fagkonferanse arrangert av NKKF som er åpen for alle med interesse for karkirurgi og intervensjonsradiologi. Det vil også være egne sesjoner spesielt rettet mot karkirurgiske sykepleiere.

Mer informasjon om priser, program og festmiddag kommer snarlig.

Vel møtt!

Program

Det faglige programmet vil publiseres her så snart alle detaljer er på plass.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her. Fristen er satt til 16.04.23. Det kan være mulig å melde seg på også etter at fristen er løpt ut, men du er da avhengig av at det finnes tilgjengelige restplasser.

Frie foredrag

Frist for innmelding av fritt foredrag: 1. april – Send mail til nkkf.no@gmail.com. Frist for levering av abstrakt til sesjon for frie foredrag er 24.04.23. For å laste opp abstrakt, klikk her.

Sponsorer

Ønsker ditt firma å være sponsor på karkirurgisk vårmøte 2023?

Et årlig møte har blitt holdt helt siden NKKF ble grunnlagt, og har vært det største karkirurgiske møtet som blir holdt i Norge. Alle karkirurgiske sentre i Norge har vært representert, og dette er således en god arena for å komme i kontakt med alle karkirurger i Norge.

Nytt for året er at alle Intervensjonsradiologer, radiografer og karkirurgiske sykepleiere også er invitert. I tillegg til dette vil vi på tirsdagen holde parallell sesjon for sykepleiere.

Dette er en unik mulighet til å bygge relasjoner i det norske karkirurgiske miljøet. Vi har begrenset antall plasser og ber om at dere melder dere på så snart som mulig.

For spørsmål ta kontakt på: nkkf.no@gmail.com

Priser og mer informasjon på forespørsel. Påmeldingsfrist snarlig da vi har begrenset antall plasser. 

0Months0Days