Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes på årsmøtet etter anbefaling fra styret. Utdelingen av æresmedlemsskap i NKKF gjøres til personer som foreningen i særlig grad vil hedre. Det kan sendes inn forslag til nominasjon via skjema på denne siden, og styret behandler disse forslagene fortløpende. Vurderingene gjøres med utgangspunkt i at personen skal ha gjort seg bemerket med særlig arbeid for foreningen, eller for det karkirurgiske miljøet i Norge.

Send inn forslag til æresmedlem