Høstmøtet 2023

NKKF takker for et flott høstmøte. Vi setter stor pris på oppslutningen blant foreningens medlemmer, og anser møtet som en stor suksess etter tilbakemeldinger fra medlemmer, foredragsholdere og paneldebattanter. De internasjonale foredragsholderne satte stor pris på det faglige programmet, stemningen og gjestfriheten, og vi fortsetter arbeidet med å knytte oss tettere opp mot det europeiske karkirurgiske miljøet.