Vårmøtet 2023

NKKF vil rette en stor takk til foredragsholdere, deltakere, Scandic Park Sandefjord og alle sponsorer for et vel gjennomført vårmøte med nyttig faglig innhold og hyggelige sosiale lag. Vårmøtet ble gjennomført med rekordstor deltakelse, ny sesjon for karkirurgiske sykepleiere og større integrasjon mot tilgrensende spesialiteter. Det fortsetter å være årets bredeste møteplass for det karkirurgiske miljøet over hele Norge, og er vår fremste plattform for å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers av geografi og avdelinger. Vi vil jobbe videre med å utvikle dette konseptet i samme retning i fremtiden, spesielt med økt integrasjon mot våre dyktige kolleger i sykepleien og intervensjonsradiologien. Neste års møte avholdes i Trondheim. Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i NKKF