Oppsummering Høstmøtet 2021

Kjære medlemmer!

Det er nå over en måned siden vi gjennomførte et vellykket Høstmøte.

Det har kommet veldig gode tilbakemeldinger på kurset i regi av Karavdelingen ved OUS Ullevål. Særlig takk til kurskomitéen og alle som bidro med et flott kurs på kort varsel, med gode innlegg og veldig fin diskusjon i salen. Alle som satte seg opp på epost-liste vil få tilsendt bekreftelse på deltakelse på kurset. Det er også mulig å få ettersendt dette for de som ønsker det ved senere anledning.

Vi hadde det høyeste antall frie foredrag på flere år, med presentasjoner både onsdag og torsdag.

Vinnerne av beste frie foredrag ble Erik Mulder Pettersen ved Sørlandet sykehus Kristiansand og Aslak Bryne Håland ved St Olavs hospital Trondheim.

Erik Mulder Pettersen vant beste foredrag ved spesialist for “EarlyBird – en ny ultralyd doppler enhet – kan benyttes til målinger av volumstrøm for overvåkning av av-fistler”.

Aslak Bryne Håland vant beste foredrag ved ikke-spesialist for “Forhøyet mikro-CRP er assosiert med økt risiko for abdominalt aortaaneurisme”. Hver av vinnerne mottar heder og ære, samt NOK 5.000,- fra NKKF. Vi gratulerer.

NKKFs Høstmøte-symposium var i år utvidet, etter medlemmenes ønske, og hovedtemaet var endovaskulær behandling av aorta. Symposiet ble innledet med foredrag om endovaskulær behandling av rAAA ved gjesteforeleser Zoran Rancic fra Zürich. Vi fikk kjempegode bidrag fra Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Tønsberg, Kalnes og Drammen. Som vi håpet ble det både god spredning i tematikk innen endovaskulær tilnærming, konservativ behandling og spesielle aortakasuistikker, som bidro til engasjert og lærerik diskusjon.

Forskningsutvalget ved Erney Mattsson informerte under Høstmøtet og arbeidet med ABANDIA ble presentert. Inklusjonen er fullført og skryt til alle som har bidratt. Arbeidet med databehandling og senere publisering er i gang, og oppdatert informasjon vil trolig bli presentert under Vintermøtet 2022.

Årets generalforsamling/årsmøte inkluderte valg av både nytt styre i NKKF, nye representanter i Forskningsutvalget, representasjon i UEMS og nye representanter i valgkomitéen. Resultatet ble som følger:

NKKFs styre for perioden 01.01.2022-31.12.2023

Leder: Shakil Aslam, (Sykehuset Østfold Kalnes)

Nestleder: Magne Torsteinsen, (St Olavs hospital Trondheim)

Sekretær: Linn Å. Nyrønning, (St Olavs hospital Trondheim)

Økonomiansvarlig: Andreas Engen, (Haukeland universitetssjukehus Bergen)

Styremedlem/nettansvarlig: Thore Borgenvik, (Sykehuset Østfold Kalnes)

Styremedlem/FUNK-representant: Simen T. Sæther, (Vestre Viken Drammen)

Styremedlem: Tord Skaaraas, (Sykehuset Østfold Kalnes)

Forskningsutvalget perioden 01.01.2022-31.12.2025

Erney Mattsson (St Olavs Hospital)

Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus)

Antonio Rosales (Oslo universitetssykehus Ullevål)

Morten Vetrhus (Stavanger universitetssykehus)

Knut E. Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Egil Gleditsch (Haukeland Universitetssykehus)

Jonny Hisdal (Oslo Universitetssykehus Aker/Ullevål – vitenskapelig medlem som representerer annet fagfelt)

Anne Krog (Sykehuset Østfold HF – representant fra ikke-universitetsklinikk)

Forskningsutvalgets medlemmer skal stemme over leder for perioden på sitt første utvalgsmøte i januar 2022.

UEMS-representanter

Beate Viddal, Stavanger universitetssykehus

Øystein Hovi Rognerud, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Oslo universitetssykehus Ullevål

Valgkomitéen for perioden 01.01.2022-31.12.2023

Erik Mulder Pettersen, Sørlandet sykehus Kristiansand

Arne Seternes, St Olavs hospital Trondheim

 

Stor takk til dere alle for at det karkirurgiske programmet under årets høstmøte ble så bra! Særlig takk til alle som bidro med innlegg, kurs og frie foredrag, men også til alle som tok turen til Oslo og bidro til en flott faglig diskusjon. Vi gleder oss til neste sammenkomst.

 

Vi håper å se dere alle under Vintermøtet 2022!

 

 

Hilsen styret i NKKF

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *