Vårmøtet 2024

NKKF takker for et flott vårmøte. Vi setter stor pris på oppslutningen blant foreningens medlemmer, og vi mener møtet var en suksess ut ifra tilbakemeldingene vi har fått fra deltakere. Vi vil rette en spesiell takk til det karkirurgiske miljøet i Trondheim som har stått for det faglige programmet, paneldebattantene og foredragsholderne. Pris for beste frie foredrag gikk til Andreas Nygård ved Kristiansand Sykehus for hans fordrag om innføringen av EVAR ved SSHF. NKKF har også fått to nye æresmedlemmer. Vi vil uttrykke stor takknemlighet til Svein Roar Amundsen og Bård Følling for arbeidet de har lagt ned i en årrekke for karkirurgien i Norge.

Svein Roar Amundsen var ikke tilstede på møtet, og prisen ble mottatt av Espen Gubberud på hans vegne.