Om NKKF

Hvem er NKKF og hva gjør vi

Aktuelt

Møter og medlemsinfo

Karsentre

Oversikt over karsentre i Norge

Nyheter

NKKF gratulerer Martin Ekkehard Altreuther med PhD-grad!

Martin Ekkehard Altreuther, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk…

NKKFs vårmøte 2021

Kjære medlemmer,   NKKFs vårmøte 2021 ble en stor…

Virituelt vårmøte 2021

Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et…

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus…

Kurs / arrangementer

Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi

/
OUS Aker arrangerer 31. oktober til 2. november 2022 praktisk…

Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær behandling

/
Akershus universitetssykehus arrangerer 1. og 2. november 2022…

Endovaskulær kirurgi med simulatortrening

/
St. Olavs hospital arrangerer 29-30. mars 2022 kurs…

Accesskirurgi – utsatt til 26. april

/
OUS Aker arrangerer 24. januar 2022 kurs i accesskirurgi. Kursdeltakerne…

Sponsorer