Karsentre i Norge

Sist oppdatert 1.januar 2018

Karkirurgiske sentre ved universitetssykehus

Oslo universitetssykehus, Aker, Oslo Vaskulære Senter, Oslo

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Stavanger universitetssykehus, Stavanger

Haukeland universitetssykehus, Bergen

St. Olavs Hospital, Trondheim

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Andre sykehus med karkirurgisk aktivitet

Drammen sykehus, Vestre Viken

Sykehuset Innlandet, Hamar

Sykehuset Østfold, Kalnes

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Sørlandet Sykehus, Kristiansand

Haugesund Sykehus

Helse Førde, Førde

Ålesund sjukehus

Molde sjukehus

Nordlandssykehuset, Bodø