Oppføringer av Thore Borgenvik

Karkirurgisk vårmøte 2023

Vårmøtet 2023 avholdes i Sandefjord fra 23. til 25. mai på Scandic Park Sandefjord. Det faglige programmet er utarbeidet av karkirurgisk avdeling ved Tønsberg Sykehus, og vil publiseres så snart alle detaljer er på plass. Karkirurgisk vårmøte er en årlig fagkonferanse arrangert av NKKF som er åpen for alle med interesse for karkirurgi og intervensjonsradiologi. […]

26th European Vascular Course

The 26th European Vascular Course (EVC) will be organized on March 5-7, 2023 in Maastricht, the Netherlands. The scientific program is available at www.vascular-course.com, consisting of invited lectures and interactive case discussions on arterial, venous, vascular access and cardiovascular topics. The entire workshop curriculum and registration module will be available in January, allowing delegates to […]

Uppsala Aortic Fellowship 2023/2024

The Uppsala Aortic Fellowship is an international combined clinical and research fellowship program dedicated to promoting knowledge in management of aortic pathologies among senior vascular trainees. The Department of Vascular Surgery at Uppsala University Hospital is a tertiary referral centre for complex aortic pathology, and a leading research unit in studies of aortic disease. The […]

Basic Course in Vascular Ultrasound

Objective Vascular ultrasound is an important imaging modality in vascular surgery. The objective is to teach participants how to perform some of the most basic vascular ultrasound examinations: abdominal aorta, femoral arteries, peripheral bypasses, basic carotid ultrasound, percutaneous access, deep venous thromboses and varicose veins. Participants will have the opportunity to practice their skills under […]

Høstmøtet 2022

Kjære kollegaer, På vegne av styret i Norsk Karkirurgisk forening vil vi ønske dere alle velkommen til karkirurgisk høstmøte 2022 fra tirsdag 25.10.22 til torsdag 27.10.22. Tradisjonen tro vil det bli holdt middag onsdag kl 19.00. Lokalisasjonen er Masala Politics. Egen mail med info om påmelding kommer snart. Tirsdag er satt av til kurs i […]

Evaluering av nasjonale studier og veien videre

Vi skal nå straks i gang med den tredje nasjonale studien: Fempluss, mens resultatene fra carotisstudien ble publisert i 2017 og skriveprosessen har startet for den første ABANDIA-artikkelen. Da vi nå har vært gjennom flere studier over flere år, ønsker Forskningsutvalget å evaluere hva medlemmene i NKKF har av tanker om studiene og hvordan vi […]

Carotiskirurgi

Rikshospitalet arrangerer 04.11.22 kurs i carotiskirurgi. Kurset er obligatorisk i gammel, og anbefalt i ny ordning for spesialisering. Etter endt kurs skal deltakerne ha fått oppdatering vedr. diagnostikk, behandlingsindikasjoner, ulike behandlingsmodaliteter og resultater ved behandling av cerebrovaskulærsykdom i a.carotis interna og andre precerebrale kar. Målgruppe er leger under utdanning og spesialister i kirurgi, karkirurgi, nevrologi, […]