Oppføringer av Thore Borgenvik

Sirkulasjonsundersøkelser hos pasienter med sykdom i arterier og vener

1. til 3. november arrangeres kurs i sirkulasjonsundersøkeler hos pasienter med sykdom i arterier og vener ved Oslo universitetssykehus Aker. Kurset er obligatorisk i gammel ordning, anbefalt i ny. Påmeldingsfrist er 01. august. Beskrivelse: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning […]

Virituelt vårmøte 2021

Styret i Norsk Karkirurgisk Forening arrangerer i juni et virtuelt vårmøte for faglig påfyll fredag 11. juni. Mer info om påmelding og program kommer. I fraværet av fysisk kontakt over det siste året har alle karkirurgiske avdelinger i Norge blitt bedt om å sende inn en videopresentasjon av avdelingen med dens styrker og særpreg. Vi […]