Oppføringer av Thore Borgenvik

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2021

Tid: Torsdag 28. oktober 2021, klokken 14.00 Sted: Auditorium S3, Meet Ullevaal konferansesenter, Oslo   Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2021: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent Årsberetning NKKF Forslag til vedtektsendringer Regnskap, prognose, budsjett Medlemskontingent Rapport fra Spesialitetskomitéen i karkirurgi […]

Endovascular rescucitation and trauma management 2021

Örebro Universitetssykehus inviterer til 7. utgave av endovascular rescucitation and trauma management (EVTM) symposium! Det vil dekkes temaer som endovaskulær rescucitering, traume og blødningshåndtering, REBOA, endovaskuær teknologi og nye verktøy, konsepter og algoritmer for blødningshåndtering fra prehospital vurdering til den postoperative perioden. https://www.mkon.nu/evtm2021

Høstmøtet 2021

Norsk kirurgisk forening arrangerer i samarbeid med de kirurgiske fagmedisinske foreningene Høstmøtet 2021 for faglig oppdatering og inspirasjon fra 25. til 29. oktober. Det er planlagt et fysisk mye på Meet Ullevål og vi gleder oss til å se dere alle igjen. Foreløpig er vi i trinn tre av gjenåpningsplanen til regjeringen, og dersom vi […]

NKKF gratulerer Martin Ekkehard Altreuther med PhD-grad!

Martin Ekkehard Altreuther, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, disputerte for PhD-graden med emnet ”Long-term results in the treatment of lower limb occlusive disease and abdominal aortic aneurysm”. Disputas ble avholdt digitalt 04.06.21 og følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet: Adjunct Professor Pekka Aho, University of Helsinki Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo […]

Reoperasjoner i karkirurgi

Fredag 1. oktober arrangeres kurs i reoperasjoner i karkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus. Kurset er obligatorisk i gammel ordning for spesialisering. Kurset vil dekke: Reoperasjoner innen karkirurgi og komplikasjoner. Betydningen av registrering, etiske aspekter, økonomi carotis og reoperasjoner. Akutte og sene reoperasjoner. Reoperasjon av AV-fistler. Reoperasjoner etter åpen aortoiliacal kirurgi. Akutte og sene reoperasjoner. Reoperasjoner etter […]

NKKFs vårmøte 2021

Kjære medlemmer,   NKKFs vårmøte 2021 ble en stor suksess og vi i styret er veldig glade for det store engasjementet, både fra deltakere og samarbeidspartnere.   Det vil bli en oppsummering og gjennomgang av våre erfaringer fra vårmøtet under NKFs høstmøte 2021 i oktober. Vi i styret kommer til å legge frem en vurdering […]

Aneurismer og aortoiliakal kirurgi

25.11.21 – 26.11.21 arrangeres kurs i aneurismer og aortoiliakal kirurgi ved OUS Ullevål. Kurset er anbefalt i ny ordning for spesialisering i karkirurgi. Påmeldingsfrist 25.08.21. Kursdeltager skal lære: Vurdere, utrede, følge og behandle en rekket patologiske tilstander aortoiliakalt. Detaljert kunnskap om aneurismesykdom, arteriosklerotiske tilstander aortoiliakalt og mesenterielt, samt traumatiske skader. Skal kunne vurdere pasienter klinisk, […]

Sirkulasjonsundersøkelser hos pasienter med sykdom i arterier og vener

1. til 3. november arrangeres kurs i sirkulasjonsundersøkeler hos pasienter med sykdom i arterier og vener ved Oslo universitetssykehus Aker. Kurset er obligatorisk i gammel ordning, anbefalt i ny. Påmeldingsfrist er 01. august. Beskrivelse: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning […]

Virituelt vårmøte 2021

Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et alternativ og basert på restriksjoner som gjelder er det ikke mulig å gjennomføre et fysisk oppmøte. Derfor arrangerer vi NKKFs vårmøte 2021. Hele møtet er nettbasert. Program for NKKFs Vårmøte 2021 Tidspunkt: Fredag 11.juni 2021, klokken 10.00-15.00 10.00 – 10.45 Velkomst med videopresentasjon fra avdelinger […]