Oppføringer av Thore Borgenvik

NKKFs vårmøte 2021

Kjære medlemmer,   NKKFs vårmøte 2021 ble en stor suksess og vi i styret er veldig glade for det store engasjementet, både fra deltakere og samarbeidspartnere.   Det vil bli en oppsummering og gjennomgang av våre erfaringer fra vårmøtet under NKFs høstmøte 2021 i oktober. Vi i styret kommer til å legge frem en vurdering […]

Aneurismer og aortoiliakal kirurgi

25.11.21 – 26.11.21 arrangeres kurs i aneurismer og aortoiliakal kirurgi ved OUS Ullevål. Kurset er anbefalt i ny ordning for spesialisering i karkirurgi. Påmeldingsfrist 25.08.21. Kursdeltager skal lære: Vurdere, utrede, følge og behandle en rekket patologiske tilstander aortoiliakalt. Detaljert kunnskap om aneurismesykdom, arteriosklerotiske tilstander aortoiliakalt og mesenterielt, samt traumatiske skader. Skal kunne vurdere pasienter klinisk, […]

Sirkulasjonsundersøkelser hos pasienter med sykdom i arterier og vener

1. til 3. november arrangeres kurs i sirkulasjonsundersøkeler hos pasienter med sykdom i arterier og vener ved Oslo universitetssykehus Aker. Kurset er obligatorisk i gammel ordning, anbefalt i ny. Påmeldingsfrist er 01. august. Beskrivelse: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning […]

Virituelt vårmøte 2021

Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et alternativ og basert på restriksjoner som gjelder er det ikke mulig å gjennomføre et fysisk oppmøte. Derfor arrangerer vi NKKFs vårmøte 2021. Hele møtet er nettbasert. Program for NKKFs Vårmøte 2021 Tidspunkt: Fredag 11.juni 2021, klokken 10.00-15.00 10.00 – 10.45 Velkomst med videopresentasjon fra avdelinger […]