Aneurismer og aortoiliakal kirurgi

25.11.21 – 26.11.21 arrangeres kurs i aneurismer og aortoiliakal kirurgi ved OUS Ullevål. Kurset er anbefalt i ny ordning for spesialisering i karkirurgi. Påmeldingsfrist 25.08.21.

Kursdeltager skal lære:

  • Vurdere, utrede, følge og behandle en rekket patologiske tilstander aortoiliakalt.
  • Detaljert kunnskap om aneurismesykdom, arteriosklerotiske tilstander aortoiliakalt og mesenterielt, samt traumatiske skader.
  • Skal kunne vurdere pasienter klinisk, samt bestille og tolke radiologiske undersøkelser.
  • Kjennskap til vanlige behandlingsindikasjoner med en teoretisk gjennomgang av åpne kirurgiske teknikker samt endovaskulære løsninger.
  • Skal ha praktisk erfaring fra simulerte endovaskulære behandlinger av aneurismer og arteriosklerose aortoiliakalt.
  • Vurdere komplikasjoner etter behandling, samt ha en forståelse for framtidige behandlingsalternativer.