Oppføringer av Øystein Hovi Rognerud

Oppsummering Høstmøtet 2021

Kjære medlemmer! Det er nå over en måned siden vi gjennomførte et vellykket Høstmøte. Det har kommet veldig gode tilbakemeldinger på kurset i regi av Karavdelingen ved OUS Ullevål. Særlig takk til kurskomitéen og alle som bidro med et flott kurs på kort varsel, med gode innlegg og veldig fin diskusjon i salen. Alle som […]

Kurs i endovaskulær kirurgi med simulatortrening

Pandemirestriksjoner hindrer praktisk «hands-on» kurs som samler ansatte fra forskjellige sykehus og forskjellige deler av landet. For å unngå forsinkelse i spesialiseringen i karkirurgi, og etter ønske fra flere, arrangerer vi allikevel Endovaskulær kirurgi med simulatortrening i 2021. Ved årets kurs vil dette bety digital teoridel med MCQ kurstest. Deretter gjennomføres et begrenset antall praktiske […]

Kurs i endovaskulær teknikk

Kurs i endovaskulær teknikk med simulator ved St Olavs hospital Vi ønsker å minne om det årlige kurset i Endovaskulær teknikk med simulatortrening ved St Olavs hospital arrangeres 31.03.20 – 01.04.20. Kurset går over to dager og har 13 tellende kurstimer. Det dekker læringsmål for spesialistutdanning i Karkirurgi (tidligere Obligatorisk kurs). Årets kurs ved Vintermøtet […]

Innkalling NKKFs årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2019   Tid: Torsdag 24. oktober 2019, klokken 11.00-13.00 Sted: Meet Ullevål, Oslo. Møterom annonseres senere   Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2019:   Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent Årsberetning NKKF Vedtektsendringsforslag Regnskap, […]