Oppføringer av Øystein Hovi Rognerud

Kurs i endovaskulær teknikk

Kurs i endovaskulær teknikk med simulator ved St Olavs hospital Vi ønsker å minne om det årlige kurset i Endovaskulær teknikk med simulatortrening ved St Olavs hospital arrangeres 31.03.20 – 01.04.20. Kurset går over to dager og har 13 tellende kurstimer. Det dekker læringsmål for spesialistutdanning i Karkirurgi (tidligere Obligatorisk kurs). Årets kurs ved Vintermøtet […]

Innkalling NKKFs årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2019   Tid: Torsdag 24. oktober 2019, klokken 11.00-13.00 Sted: Meet Ullevål, Oslo. Møterom annonseres senere   Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2019:   Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent Årsberetning NKKF Vedtektsendringsforslag Regnskap, […]