Innkalling NKKFs årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2019

 

Tid: Torsdag 24. oktober 2019, klokken 11.00-13.00

Sted: Meet Ullevål, Oslo. Møterom annonseres senere

 

Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2019:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning NKKF
 5. Vedtektsendringsforslag
 6. Regnskap, prognose, budsjett
 7. Medlemskontingent
 8. Årsberetning Spesialitetskomitéen
 9. Rapport fra Forskningsutvalget
 10. Rapport fra internasjonale foreninger
 11. Valg
  1. NKKFs styre skal velges
 12. Eventuelt

 

Vi i styret viser til foreningens vedtekter vedrørende årsmøtet og særlig følgende punkt:

Et saksvedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Saker til eventuelt kan meldes inn frem til start av årsmøtet, men må godkjennes av flertallet i styret.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i NKKF

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *