laste opp bilder med bildetekst i wordpress

Operativ karkirurgi

OUS Ullevål arrangerer 25 januar 2022 kurs i operativ karkirurgi. Kurset er anbefalt i ny ordning og obligatorisk i gammel. Kandidatene skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i basale karkirurgiske prinsipper, kirurgisk tilgang og rekonstruksjoner og omfatter blant annet åpen rekonstruktiv karkirurgi, infrarenale aortaaneurismer, karotisendarterektomi og damage controll, spesielt ved vena cava-skade.

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/operativ-karkirurgi-utsatt-kurs-fra-januar-2021