Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2021

Tid: Torsdag 28. oktober 2021, klokken 14.00

Sted: Auditorium S3, Meet Ullevaal konferansesenter, Oslo

 

Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2021:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning NKKF
 5. Forslag til vedtektsendringer
 6. Regnskap, prognose, budsjett
 7. Medlemskontingent
 8. Rapport fra Spesialitetskomitéen i karkirurgi
 9. Rapport fra Forskningsutvalget
 10. Rapport fra internasjonale foreninger
  • UEMS
  • ESVS / EVST
 11. Valg
  • Styret i NKKF
  • Forskningsutvalget
  • Representant i UEMS
  • Representanter i valgkomitéen
 12. Eventuelt
  – Saker kan meldes til styret frem til årsmøtets start

Vi i styret viser til foreningens vedtekter vedrørende årsmøtet og særlig følgende punkt:

Et saksvedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Saker til eventuelt kan meldes inn frem til start av årsmøtet, men må godkjennes av flertallet i styret.

Med vennlig hilsen

Styret i NKKF

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *