Høstmøtet 2020

Følg med på www.hostmotet.no

Høstmøtet 2019

Offisielt program ligger på http://www.hostmotet.no

Tirsdag 22.10.19

Kurs på Aker sykehus

Program finner du her: https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/intervensjonsradiologi-teknikker-simuleringskurs-2019-10-22

Onsdag 23.10.19

Frie foredrag
NORKAR-symposium
Frie foredrag
Forskningsutvalget informerer
NKKFs symposium

20.00 onsdag kveld inviterer NKKF i samarbeid med LeMaitre til felles middag (begrenset antall)

Torsdag 24.10.19

Frie foredrag
NKKFs årsmøte 2019

Innkalling til årsmøtet finner du her: https://karkirurgi.no/innkalling-nkkfs-arsmote-2019/