Reoperasjoner i karkirurgi

Fredag 1. oktober arrangeres kurs i reoperasjoner i karkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus. Kurset er obligatorisk i gammel ordning for spesialisering.

Kurset vil dekke:

 • Reoperasjoner innen karkirurgi og komplikasjoner.
 • Betydningen av registrering, etiske aspekter, økonomi carotis og reoperasjoner.
 • Akutte og sene reoperasjoner.
 • Reoperasjon av AV-fistler.
 • Reoperasjoner etter åpen aortoiliacal kirurgi.
 • Akutte og sene reoperasjoner.
 • Reoperasjoner etter endovaskulær aneurismebehandling.
 • Infrainguinale reoperasjoner.
 • Akutte og sene reoperasjoner.
 • Endovaskulær behandling etter tidligere infrauinguinal operasjon.
 • Venøse reoperasjoner.

Link til kurspåmelding:

https://www.legeforeningen.no/kurs/2021/5/34419/#tab1