NKKFs vintermøte 2022 er dessverre avlyst

Vintermøtet 2022 på Geilo blir dessverre avlyst. Med de restriksjonene som gjelder for øyeblikket vil det ikke være mulig å avholde et fysisk møte på Geilo, og NKKFs styre, i samråd med ansvarlige for faglig program, har kommet til at et digitalt vintermøte ikke blir godt nok. Med den usikkerheten som råder håper vi på forståelse for beslutningen.

Stavanger, som har stått ansvarlige for programmet for neste møte siden 2020, har hatt opplegget klart i lang tid, og da vintermøtet avlyses har vi intensjoner om å holde et fysisk vårmøte med det planlagte programmet i regi av Stavanger. Vi tenker at det da vil være fint å holde det i Stavanger og håper oppslutningen blir like bra som det har vært under vintermøtene. Vi kommer tilbake til det faglige programmet når tidspunkt og foredragsholdere er booket, og vi kommer også til å legge til rette for at deltakerne samtidig kan få oppleve vestlandets storslåtte natur.