NKKFs vårmøte 2021

Kjære medlemmer,

 

NKKFs vårmøte 2021 ble en stor suksess og vi i styret er veldig glade for det store engasjementet, både fra deltakere og samarbeidspartnere.

 

Det vil bli en oppsummering og gjennomgang av våre erfaringer fra vårmøtet under NKFs høstmøte 2021 i oktober. Vi i styret kommer til å legge frem en vurdering om vi anbefaler et digitalt vårmøte videre, selv om vårt daglige liv skulle normaliseres og bli fritt for pandemi og restriksjoner.

 

Beste video

Da vi fikk inn så mange flotte videoer og da vårmøtet ble en suksess både faglig og økonomisk, så besluttet styret at ikke bare beste video skulle få pris, men også 2. og 3.plass. Etter full gjennomgang av videoene på nytt under styremøte på Zoom og avstemning blant alle styrets medlemmer kom vi frem til følgende rekkefølge:

Kristiansand på førsteplass, St Olavs hospital på andreplass, og Kalnes på tredjeplass.

 

Beste frie foredrag

Simen Berge for foredraget “Gastroscopy assisted laser Doppler flowmetry and visible light spectroscopy in patients with chronic mesenteric ischemia”

Torbjørn Bakken for foredraget “Retrospektiv gjennomgang av 3 år åpen aortakirurgi ved Sykehuset i Vestfold, 2017 til og med 2019”

 

Vi i styret ønsker dere en god sommer!

 

Med vennlig hilsen styret i NKKF