Det føres referat fra alle offisielle møter i NKKF, inkludert styremøter.

Innkalling og referat fra årsmøter ligger her på nettsiden (under Om NKKF).