Til deg som ønsker å presentere under frie foredrag på NKKFs møter.

Fyll ut skjemaet på denne siden. Vi vil da motta ditt ønske om innlegg og kommer til å kontakte deg direkte for innlevering av abstraktet.

Ved stor pågang tillater styret i NKKF seg å refusere enkelte av de innsendte abstraktene.

Fyll ut dette skjemaet før du sender inn abstraktet

7 + 1 = ?

Kravene til abstraktet:

  • Skrifttype Times New Roman, størrelse 12.
  • Abstraktet skrives i Microsoft Word, men kan også leveres som pdf-fil.
  • All tekst må være skrevet innenfor en A4 side med marger på 2,5 cm.
  • Venstre marg skal være rett.
  • Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
  • Abstraktet må bare skrives som en spalte, og tabeller og illustrasjoner skal dekke hele sidens bredde.

OVERSKRIFTEN/TITTELEN SKRIVES MED STORE BOKSTAVER PÅ FØRSTE LINJE.

Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens navn først. Forfatternavnene skal angi etternavn etterfulgt av initialer uten tittel. På ny linje skrives forfatternes arbeidssted (avdeling/klinikk, sykehus).