Spesielle sirkulasjonsforstyrrelser

Forsnevringer i pulsåren til nyrene

Forsnevringer i pulsåren til nyrene skyldes oftest åreforkalkning. En annen årsak er fortykkelse av de midtre lag av pulsåren (fibromuskulær dysplasi). Den første tilstanden er hyppigst hos eldre menn, den andre hos unge kvinner.

Forsnevring av nyrenes pulsåre kan være en av mange årsaker til høyt blodtrykk. Det er derfor viktig å være oppmerksom på denne muligheten hvis;

  • det høye blodtrykket har vart kort eller kommet plutselig

  • et høyt blodtrykk som har vært velregulert med medisinsk behandling plutselig blir vanskelig å behandle

  • høyt blodtrykk hos unge, særlig hos kvinner under 40 år

  • blodprøvene viser begynnende nyresvikt hos en pasient med høyt blodtrykk

Hvorvidt det foreligger forsnevring av pulsåren til nyrene kan undersøkes ved å gi et medikament som motvirker de stoffene som gir det høye blodtrykket. Samtidig måles blodtrykket. En slik test gjøres vanligvis på spesialavdeling ved sykehus. Testen kombineres ofte ved å måle utskillelsen et radioaktivt stoff i nyrene. Dette stoffet må settes inn i blodbanen gjennom en vene. Hvis en har mistanke om en forsnevring kan denne behandles enten med ballongdilatasjon og i noen tilfeller med operasjon. Resultatene på sikt er gode.

Sirkulasjonsnedsettelse til tarmen

Nedsettelse av sirkulasjonen til tarmen kan være akutt eller kronisk. Den kroniske formen skyldes som regel tilstopping av en eller flere pulsårer til tarmen på grunn av åreforkalkning. Symptomer på denne tilstanden er magesmerter som kommer 15-30 minutter etter et måltid. Dette tilsvarer den tid det tar før maten kommer med i tynntarmen. På grunn av smertene venner pasientene seg til å spise små måltider. Etter hvert vil det inntreffe vekttap og eventuelt diaré. Diagnosen kan være vanskelig å stille. Undersøkelse med ultralyd av pulsåren til tarmen etter et fettrikt måltid kan gi diagnosen. Ellers må en gjøre CT-angiografi  for å påvise eventuelle forsnevringer i tarmens arterier.

Behandlingen kan bestå i enten ballongdilatasjon eller en åpen operasjon hvor en utfører bypass til tarmens arterier. Valg av operasjonsmetode avhenger blant annet av hvor forsnevringene sitter og hvor utbredte de er.

Den akutte formen for nedsatt sirkulasjon til tarmen gir som regel dramatiske symptomer med sterke magesmerter. Den nedsatte sirkulasjonen kan skyldes blodpropp i arteriesystemet. Særlig hos pasienter som har hjerteflimmer er dette en kjent komplikasjon.

Av ovennevnte grunn skal magesmerter hos pasienter med hjertesykdom alltid tas alvorlig og undersøkes nøye. Pasientene bør innlegges i sykehus så snart som mulig, diagnostikk utføres og behandling iverksettes dersom diagnosen blir verifisert. En kan enten fjerne embolien kirurgisk med stoffer som løser opp blodproppen og av og til må noe av tarmen fjernes.
Skader i åresystemet

Skader i åresystemet kan oppstå i forbindelse med ulike andre skadetyper som for eksempel brudd eller stumpe skader mot mage og bryst. Skader på årene til armer og bein forekommer særlig i forbindelse med at albue eller kne kommer ut av ledd eller ved brudd i nærheten av disse leddene.

Pasienter med skader av denne typen blir henvist til sykehus. Symptomene kan være smerter eller blekhet nedenfor skadestedet, nedsatt bevegelighet og nedsatt følelse. Det er viktig å få diagnostisert og behandlet slike skader så snart som mulig.