Arteriesykdommer – Behandling

Selv om det påvises åreforkalkning og redusert blodtilførsel til benene vil altså alvorlighetsgraden av symptomene og hvilken betydning disse har for den enkelte være avgjørende for om det skal behandles.
Mange kan hjelpes uten operasjon med gangtrening som er beskrevet over. Daglige spaserturer vil kunne bedre situasjonen, og er ikke farlig selv om det gjør vondt. Det viktigste er å slutte å røyke og endre kostholdet. Vektreduksjon og bedret diabeteskontroll vil være viktig for noen.
Medisiner finnes for å behandle den generelle tendensen til åreforkalkning, men det finnes ikke medisin som påvirker gangsmertene. Dersom man ikke oppnår tilstrekkelig bedring ved tiltakene ovenfor, kan det være be hov for operasjon eller såkalt kateterbehandling. Mange kan hjelpes med kateterbehandling ved oppløsning eller utsuging av en blodpropp.

    Utblokking av det trange eller tette området med tynne ballongkatetre eller innsetting av stent er en god behandling i mange situasjoner. Men denne teknikken egner seg ikke for alle.
Dersom det skal legges bypass forbi kneleddet, er man imidlertid avhengig av å ha egne samleårer (vener) som kan benyttes til dette. Disse finnes på benene og er de samme som brukes til bypass på hjertet.
Både operasjoner og kateterbehandlinger som gjøres er såkalt symptomatisk behandling. Det betyr at man løser problemet med smerter ved gange, men selve sykdommen gjør man ikke noe med. Hvor raskt den utvikler seg er imidlertid avhengig av den enkeltes evne til å endre tobakksvaner, kosthold og mosjon.

Kateterbehandling, blokking

Illustrasjonen under viser en røntgenundersøkelse med kontrast, der åpne blodårer vises med mørk farge. Manglende kontrast, som vises innsirklet, tyder på fortetning uten blodstrøm. Etter blokkingen reetableres blodstrøm i det trange partiet, som vist ved pilen til høyre.

Noen ganger, spesielt i tilfeller der blodåren er tett i et lengre område, er det ikke mulig å føre ledesonden gjennom. Da kan det være mulig å la denne skape en ny kanal i selve karveggen, mellom to av lagene i denne, tunica intima og tunica media. Dette kalles subintimal blokking, og er vist skjematisk i figuren under.

Bypass-operasjon

Noen trenger åpen operasjon med utskrelling av forkalkningen eller anleggelse av bypass. Dette kan gjøres med kunstig protese som består av et syntetisk tekstil i de fleste tilfelle.

Figuren under skisserer forskjellige måter å anlegge bypass. Valget gjør kirurgen på basis av symptomer, sirkulasjons- og røntgen-undersøkelse. Bypass får navn etter lokalitet, hvor den går fra og til hvilken blodåre den kobles: A, aorto-bi-femoral bypass, B, femoro-femoral crossover bypass, C, axillo-bi-femoral bypass, D, femoro-popliteal (fp) bypass og femoro-distal (fd) bypass.

Alle med kjent åreforkalkningssykdom skal ha koagulasjonshemmende og kolesterolsenkende medisin dersom det tolereres.