Fem pluss – trening ved klaudikasjon

Om studien

Det er betydelige mengder med bevis som antyder at målrettet trening bør inngå og være en del av den primære behandlingen av klaudikasjon. Målrettet trening er vist å forbedre gangfunksjon til pasienter med klaudikasjon og også å redusere kardiell risiko og dødelighet tilsynelatende like effektivt som invasive prosedyrer. De beste resultatene er vist gjennom overvåkede treningsprogarm, men til tross for at overvåket trening er mest effektivt, så mangler dette tilbudet svært ofte i vestlige land. I lys av at dette tilbudet ofte mangler er det behov for et effektivt hjemme-basert treningsprogram.

En treningsmetode med navnet “Fem pluss-trening” har blitt introdusert. Pasienten star foran en vegg som brukes for støtte og balanse.  Treningen består i å løfte kroppen med bruk av leggmuskulaturen til det maksimale nivået som kan oppnås. Dette gjentas til man kjenner smerter i leggmuskulaturen, hvorpå man tar fem ekstra løft. Dette vil sikre iskemi som etterfølges av reperfusjon av muskelen i hvile. Man oppnår en situasjon med prekondisjonering, som er kjent for å stimulere mitokondriene. Graden av hypoksi er minimal med lav risiko for oksidativt stress og negativ klinisk effekt. Fem pluss trening fokuserer på metabolismen og mitokondriene i leggmuskulaturen. Treningskonseptet er enkelt å gjennomføre og selvregulerende fordi fremgangsmåten er uendret selv ved forbedringer. Fordi det er kroppsvekten som blir benyttet, så kan treningen være hjemmebasert uten behov for ekstra utsyr, personell eller kostnad.

Formål

Å undersøke om fem pluss-trening forbedrer gangdistanse og å sammenlikne dette med ordinær gangtrening hvor man anbefaler gange inntil smertegrensen i minst 30 minutter x 3 per uke.

Metode

Prospektiv randomisert multisenterstudie. Inklusjon forventet å starte første kvartal 2022.

Studiegruppe

Prosjektleder:
Professor Erney Mattsson, NTNU, Trondheim

Lokale koordinatorer:
Torbjørn Bakken, Tønsberg, Sykehuset i Vestold HF
Mads Helgeland, Akershus Universitetssykehus
Antje Butter, Haukeland Universitetssykehus
Vegard August Ottosen, Bodø, Norlandssykehuset HF
Erik Mulder Pettersen, Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
Magne Torsteinsson, Trondheim, St. Olavs Hospital
Torill Rabben, Aker, Oslo Universitetssykehus HF
Thore Borgenvik, Kalnes, Sykehuset Østfold HF
Joar Reutz Nøttveit, Stavanger Universitetssykehus
Alexander Lott, Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Øyvind Werpen Skoe, Drammen, Vestre viken HF