Kjære alle Abandia- entusiaster

Inklusjon i Abandia ble avsluttet 31.12.2020.

Abandia studien er et viktig nasjonalt forskningsprosjekt som forener karkirurgi og endokrinologi. Hensikten er å kartlegge forekomsten av patologisk glukosemetabolisme målt ved HbA1c hos pasienter som opereres elektivt for AAA, samt å evaluere betydningen av patologisk glukosemetabolisme for mortalitet og postoperative komplikasjoner.

Det er et avansert prosjekt med innsamling av både blodprøver og urinprøver i tillegg til standard kontrollopplegg etter elektiv kirurgisk behandling av abdominalt aorta aneurisme. For alle studiestedene har det vært større og mindre utfordringer knyttet til logistikk, personalressurser, pandemisituasjon og, ikke minst, tap av gode kollegaer som i tillegg til å påvirke en avdelings drift også har satt et stort preg på det personlige plan.

Tross de utfordringene som har vært, så har det karkirurgiske miljøet i Norge vist en enormt stor gjennomføringsevne og -vilje i Abandia studien. Dette må dere ta med dere videre!

Det er også veldig positivt å høre at flere av studiestedene har brukt Abandia studien til å etablere en praksis hvor man bruker helsesekretærer og studiesykepleiere, og på den måten sikrer en god flyt i studien og kvalitet på innsamlede data. Dette er det viktig å videreføre til forskningsprosjekter som kommer fremover.

Det står stor respekt av den innsatsen som er gjort ved hvert studiested. Det er gjort et fantastisk arbeid med inklusjon i Abandia-studien!

Tusen millioner takk!

Men vi kan ikke helt slippe Abandia ennå. Det er viktig å holde fokus til vi er helt i mål.

Studien trenger at data fra 30 dagers- og 12 mndr kontroller, inkludert blod- og urinprøver, innhentes og registreres i Norkar frem til siste inkluderte pasient er gjennom årskontrollen.

Vi ber om at 30 dagers kontroller fra opererte i november og desember 2020 prioriteres gjennomført ila. januar 2021 slik at vi har komplette data per 1. februar 2021.

Dere gjør en veldig viktig jobb! Keep up the good work 🙂

Med dette ønsker vi dere alt godt for 2021.

Vennlig hilsen

Prosjektansvarlig                                                            Fagansvarlig
Iren D. Hjellestad                                                            Jarlis Wesche
PhD, overlege                                                                  Førsteamanuensis, overlege
Haukeland Universitetssjukehus                                Akershus Universitetssykehus