Oppføringer av Synnøve Seljeskog

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus disputerte for PhD-graden med emnet “Epidemiology, risk assessment and outcomes in ruptured abdominal aortic aneurysms” 06.06.19. PhD-graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, disputasen ble avholdt i Stavanger. UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET DISPUTAS PH.D.-GRADEN Andreas Reite Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1 Hovedveileder: […]

Norsk karkirurgi i utlandet

Linn Nyrønning hadde en presentasjon på Charing Cross nå i April. Tittelen på presentasjonen var: “Symptoms of depression and risk of abdominal aortic aneurysms. A population-based prospective study in Norway, A HUNT study”. Vi i NKKF er stolte over at Norge er presentert internajonalt og gratulerer Linn med flott innsats.