Gjeldende vedtekter for NKKF, vedtatt på Årsmøtet 2018

NKKFs vedtekter ble oppdatert under Årsmøtet 2018.
Her kan du lese de gjeldende vedtektene for NKKF:

NKKF-vedtekter