Om NKKF

Hvem er NKKF og hva gjør vi

Aktuelt

Møter og medlemsinfo

Karsentre

Oversikt over karsentre i Norge

Nyheter

Virituelt vårmøte 2021

Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et…

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus…

Norsk karkirurgi i utlandet

/
Linn Nyrønning hadde en presentasjon på Charing Cross nå i…

Kurs / arrangementer

Endovascular rescucitation and trauma management 2021

/
Örebro Universitetssykehus inviterer til 7. utgave av endovascular…

Reoperasjoner i karkirurgi

Fredag 1. oktober arrangeres kurs i reoperasjoner i karkirurgi…

Aneurismer og aortoiliakal kirurgi

25.11.21 - 26.11.21 arrangeres kurs i aneurismer og aortoiliakal…

Sponsorer