Forskningsutvalget i NKKF består av 10 personer og ledes av professor Erney Mattsson:

Erney Mattsson (leder, St Olavs Hospital)
Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus)
Thorbjørn Jonung (Haukeland universitetssjukehus)
Gustav Pedersen (Haukeland universitetssjukehus)
Knut E. Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)
Morten Vetrhus (Stavanger universitetssykehus)
Kirsten Krohg-Sørensen (Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet)
Antonio Rosales (Oslo universitetssykehus Aker)
Jonny Hisdal (Oslo Universitetssykehus Aker – vitenskapelig medlem som representerer annet fagfelt)
Representant fra NKKFs styre