Forskningsutvalget i NKKF er omtalt under “Vitenskapelig aktivitet

Spesialitetskomitéen i karkirurgi:

Frode Aasgaard – leder
Representerer Helse Midt

Antonio Rosales
Representerer Helse Sør-Øst

Henrik Halvorsen
Representerer Helse Vest

Ramez Bahar
Representerer Helse Nord

NORKAR:
Representant i NKKFs styre er Toril Rabben (Oslo universitetssykehus HF)

UEMS:
Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus HF) og Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus HF)

ESVS:
Beate Rikken Lindberg (Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet)

EVST:
Begrós Jóhannesdóttir (Haukeland universitetssjukehus HF)

Utvalg besluttet nedlagt ved Årsmøtet 2018:

Kvalitetsutvalget

DRG- og kode-utvalget