Årsrapport for Norsk karkirurgisk forening utarbeides av leder for inneværende år og presenteres hvert år på Årsmøtet.
Siden årsmøtet foregår sent på året, så presenteres også pågående aktivitet for det inneværende året i årsrapporten. Dette betyr at nyeste årsrapporten presentert på Årsmøtet 2020 inneholder rapport for 2019-2020.

Årsrapport-NKKF-2018 (pdf)

Årsrapport-NKKF-2019 (pdf)

Årsrapport Forskningsutvalget 2019-2020 (pdf)