Årsrapport for Norsk karkirurgisk forening utarbeides av leder for inneværende år og presenteres hvert år på Årsmøtet.
Siden årsmøtet foregår sent på året, så presenteres også pågående aktivitet for det inneværende året i årsrapporten. Dette betyr at nyeste årsrapporten presentert på Årsmøtet 2018 inneholder rapport for hele 2017 og første halvdel av 2018.

Årsrapport-NKKF-2018 (pdf)